ՀՀ Արարատի մարզի Շաղափի Լ. Ղազարյանի անվան միջն. դպրոցի 2018թ. տարեկան բյուջեի նախագիծ: Քննարկվել և հավանության է արժանացել դպրոցի խորհրդի դեկտեմբերի 11-ին կայացած նիստով՝ արձանագրություն 46

ՀՀ-Արարատի-մարզի-Շաղափի-միջնակարգ-դպրոցի-2018թ.-տարեկան-բյուջեի-նախագիծ